سبد خرید

مقالات

تکنیک یا ژانر ؛ روایت در تئاتر مستند معاصر

تکنیک یا ژانر ؛ روایت در تئاتر مستند معاصر

بحثی درباره تئاتر و تئاتر ایران

بحثی درباره تئاتر و تئاتر ایران

بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

همذات پنداری فیروز و مبارک

همذات پنداری فیروز و مبارک

نگاهی به پدیده بازیگری در سینما ایران

نگاهی به پدیده بازیگری در سینما ایران

نگاهی به پدیده بازیگری در سینما ایران

نگاهی به پدیده بازیگری در سینما ایران

یک متد: زارلی و بازیگری روان شناختی

یک متد: زارلی و بازیگری روان شناختی

ریچارد شکنر و بازیگر مناظره ای

ریچارد شکنر و بازیگر مناظره ای

تئاتر ، انگیزه ها و چالش ها

تئاتر ، انگیزه ها و چالش ها

هنر تئاتر ؛ اهمیت و ارزش های تربیتی و آموزشی

هنر تئاتر ؛ اهمیت و ارزش های تربیتی و آموزشی

جایگاه تئاتر خیابانی در تئاتر معاصر

جایگاه تئاتر خیابانی در تئاتر معاصر

کارگردانی به سبک اسکورسیزی

کارگردانی به سبک اسکورسیزی

آمادگی برای کارگردانی نمایش کودک و نوجوان

آمادگی برای کارگردانی نمایش کودک و نوجوان

نمایش در ژاپن

نمایش در ژاپن

مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه

مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه

روش کارگردانی ژیائوژوئین کارگردان چینی

روش کارگردانی ژیائوژوئین کارگردان چینی

داستایوفسکی /سینما

داستایوفسکی /سینما

تصویر زن در سینمای فرهادی

تصویر زن در سینمای فرهادی

بررسی جایگاه بداهه پردازی در کمدیا دلآرته از منظر سیرو فررونه

بررسی جایگاه بداهه پردازی در کمدیا دلآرته از منظر سیرو فررونه

بینش کارگردان و مهارت در فنون کارگردانی

بینش کارگردان و مهارت در فنون کارگردانی


ارسال تیکت جدید