سبد خرید

admin

مهدی افتخاری ( تئاتر )

مهدی افتخاری ( تئاتر )

فراخوان اجرا در تماشاخانه‌های مهر و ماه حوزه هنری منتشر شد

فراخوان اجرا در تماشاخانه‌های مهر و ماه حوزه هنری منتشر شد

بازیگر خانم و آقا برای فیلم کوتاه ( مهلت تا 15 اردیبهشت 1403 )

بازیگر خانم و آقا برای فیلم کوتاه ( مهلت تا 15 اردیبهشت 1403 )

مدیر صحنه برای نمایش آماده اجرای عمومی ( مهلت تا 2 اردیبهشت )

مدیر صحنه برای نمایش آماده اجرای عمومی ( مهلت تا 2 اردیبهشت )

نمایش درباره کیان در تبریز

نمایش درباره کیان در تبریز

الویس سلیمی ( تئاتر )

الویس سلیمی ( تئاتر )

فراخوان عمارت نوفل‌لوشاتو برای نمایشنامه‌خوانی

فراخوان عمارت نوفل‌لوشاتو برای نمایشنامه‌خوانی

سیروان ظفری ( تئاتر )

سیروان ظفری ( تئاتر )

آیلین صدیق زنده ( تئاتر )

آیلین صدیق زنده ( تئاتر )

شیوا عمودی ( فیلم )

شیوا عمودی ( فیلم )

علی سعیدی ( گریمور فیلم )

علی سعیدی ( گریمور فیلم )

فراخوان نخستین جشنواره ملی تئاتر تک نفره و دو نفره عشق ماندگار منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره ملی تئاتر تک نفره و دو نفره عشق ماندگار منتشر شد

تکنیک یا ژانر ؛ روایت در تئاتر مستند معاصر

تکنیک یا ژانر ؛ روایت در تئاتر مستند معاصر

بحثی درباره تئاتر و تئاتر ایران

بحثی درباره تئاتر و تئاتر ایران

فراخوان جشنواره «خیمه‌شب‌بازی» منتشر شد

فراخوان جشنواره «خیمه‌شب‌بازی» منتشر شد

حمایت عمارت نوفل‌لوشاتو از نمایش‌های دانشجویی

حمایت عمارت نوفل‌لوشاتو از نمایش‌های دانشجویی

فراخوان نخستین جشنواره فرهنگی- هنری «اتقان» منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره فرهنگی- هنری «اتقان» منتشر شد

بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

همذات پنداری فیروز و مبارک

همذات پنداری فیروز و مبارک

منشی صحنه و مدیر صحنه - تمرین اجرای عمومی ( مهلت تا 24 اسفند )

منشی صحنه و مدیر صحنه - تمرین اجرای عمومی ( مهلت تا 24 اسفند )


ارسال تیکت جدید