کله گردها و کله تیزها

کله گردها و کله تیزها

نویسنده : برتولت برشت

مترجم : بهروز مشیری

دانلود از  :

کله گردها و کله تیزها

در مورد نمایشنامه :

کتاب کله گردها و کله تیزها در واقع نماد دو گروه سیاسی هستند که عموما در هر جامعه ای وجود دارند و نایب الحکومه که برای بقای خودش ( کله گردها ) و ( کله تیزها ) را به جان هم می اندازند و در این دعوا کسانیکه قربانی می شوند تنها مردم عادی اند. خواه کله گردها باشند خواه کله تیزها.
در این نمایش‌نامه از مجموعه آثار ((تجربه‌های کوتاه))، کلماتی قصار از زبان چهار شخصیت واگویه می‌شود که از آن جمله است :

گاو وحشی مثل گاو وحشی نعره خواهد کشید
مجسمه‌ها مثل مجسمه خواهند ایستاد
علف مثل علف خواهد جنبید
سگ هار را مثل سگ هار خواهند کشت
برف بهاری مثل برف بهاری آب خواهد شد
شکم‌باره مثل شکم‌باره‌ها شکم‌بارگی خواهد کرد و طاعون مثل طاعون بوی گند خواهد داد
فریاد از گلو مثل فریاد از گلو بیرون خواهد زد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید