وحید بهبدی

وحید بهبدی

شروع فعالیت از سال ۱۳۷۸
دیپلم نمایش از هنرستان هنرهای زیبای میرک
کارشناسی کارگردانی از دانشگاه نبی اکرم
دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی
کارگردانی نمایشهای: خانه فراموشان،پالتوی خیس،خاطرات مشترک یک زن و مرد،خط سرخ،قاب خالی ماه،رستگاری در دهمین شب،مرد بالشی،مائده
نویسندگی:خاطرات مشترک یک زن و مرد،لالایی برای کودک مرده،مائده،رستگاری در دهمین شب

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید