توپ لاستیکی

توپ لاستیکی

نویسنده : صادق چوبک

دانلود :

صادق چوبک توپ پلاستیکی

توپ لاستیکی، نمایشنامه‌ای تک‌پرده‌ای از صادق چوبک است که پرسه زدن پاسپانی در مقابل خانهٔ میرزامحمدخان دالکی (وزیر کشور) موجب پیدایی ماجرایی می‌شود. در این ضمن، روابط پوسیدهٔ او با همسرش آشکار می‌گردد. اقوام او تنهایش می‌گذارند و فساد درونی مقامات کشوری و لشکری از جمله میرزامحمدخان از پرده بیرون می ریزد…
چوبک از تأثیرگذارترین و مشهورترین نویسندگان ایران به شمار می‌رود. او را به همراه صادق هدایت و بزرگ علوی پدران داستان‌نویسی ایران نوین می‌دانند. وی را به سبب دقت نظر در جزئی‌نگری‌ها و درون‌بینی‌ها، رئالیست افراطی و حتی گاهی طبیعت‌گرا خوانده‌اند. در آثار چوبک هر شخصیت داستان به زبان خودش، متناسب با فرهنگ و خانواده و سن‌و‌سالش حرف می‌زند. زن زنانه فکر می‌کند و زنانه حرف می‌زند. بدین ترتیب هر یک از شخصیت‌ها به بهترین وجه شکل می‌گیرند و شخصیت‌پردازی موفقی ایجاد می شود که در بستر حوادث داستان ، زیبایی و عمق خوشایندی به داستان می دهند. او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرک‌ها و زخم‌های طبقه رها‌شدۀ فرودست، زندگی آنان را بازتاب می‌دهد. طبق نظر منتقدان، سیاهی‌ها و زشتی‌های جامعه در آثار او با زبانی ساده و به روشنی ترسیم شده است.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید