میرمیلاد مهدی زاده

میرمیلاد مهدی زاده

کارگردان نمایش های :
نمایش “قلاده ای برای سگ مرده” نوشته ی “محمد چرمشیر” در سال 89- اردیبهشت
نمایش “رقص یک مشت رنگ در نگاه تو” در سال 91 -آذر
نمایشنامه خوانی “رضا موتوری” نوشته ی” محمد چرمشیر” درسال 91- خرداد
نمایش “این درد…” در سال92-تیر
نمایش “اطلسی های لگدمال شده” نوشته ی “تنسی ویلیامز” در سال92- اسفند
نمایش “سکوت” نوشته ی “رضا دهکردی ولیزاده” در سال92- آبان
نمایشنامه خوانی “برلین” نوشته ی “محمد یعقوبی” در سال93- خرداد
نمایشنامه خوانی “گور بابای گورکنی” در سال93- اردیبهشت
نمایش “تارا” در سال۹۳ و 98- تیر و فروردین
نمایشنامه خوانی “عروسی خون” نوشته ی “فدریکو گارسیا لورکا” در سال94- خرداد
نمایش “نقل حرب احزاب” در سال94- مرداد
نمایش “نادرستان” در سال 95- مرداد
نمایش “خ.م” در سال 97- آبان
نمایش “یکی شبیه تو” در سال98- آبان
**
نویسنده ی نمایشنامه های:
“خون گریه ی باران”
“تلخک”
“رقص یک مشت رنگ در نگاه تو”
“تارا”
“من،آدم،حوا”
“گور بابای گورکنی”
” دانشجو”
“نقل حرب احزاب”
“یکی شبیه تو”
“نادرستان”
“سفیدگل”
” خ.م”
مجموعه ی تک گویی های ” نه شب”
” کنت اورگاز”
” کسی از برگشتنت خوشحال نیست”
” حاج سیدآقا نوحه خوان”
فیلمنامه مستند ” به نام پدر” تولید شده برای شبکه مستند
عضو گروه نویسندگان تله فیلم آتاناز

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید