مگسها

مگسها

نویسنده : ژان پل ساتر

مترجم : سیما گویان

دانلود از :

4_5771626289869883819

در مورد نمایشنامه :

کتاب مگس ها، نمایشنامه‌ای از فیلسوف مشهور، ژان پل سارتر، است. شخصیت‌های این نمایشنامه را اساطیر و خدایان یونان باستان تشکیل می‌دهند و داستان، حول ماجرای برخورد این شخصیت‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد.

سارتر در این نمایشنامه، رویکرد اگزیستانسیالیستی خود را به نمایش می‌گذارد و تلاش می‌کند تا با روایت جدال‌های میان اروست و الکترا و میان آنها با زئوس، نقدی از خود کم‌بینی مردمان را به تصویر بکشد و نخ‌نمایی برخی مناسک مذهبی را، که در آنها افراد در احساس گناهی مادام به سر می‌برند به خودسرکوب‌گری دست می‌زنند، مورد نقد قرار دهد.

پردۀ نخستِ نمایشنامۀ مگس ها در یک میدان در آرگوس رخ می‌دهد. در این میدان، تندیس ژوپیتر، خدای مگس‌ها و مرگ با چشمانی سفید و صورتی خون‌آلود تعبیه شده است.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید