مهدی پور نصر

مهدی پور نصر

رزومه و سوابق عکاسی (مهدی پورنصر)
متولد ۱۳۶۲ تبریز
-مسئول عکاسی انجمن سینمای جوان تبریز
– مدرس عکاسی در انجمن سینمای جوان _ خانه هنر و معماری کریاس_ و مدارس ها..
-برگزاری بیش از ۳۳ دوره آموزش عکاسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰
-برگزاری ۱۰ مورد ورک شاپ عکاسی در تبریز _کرمانشاه_عجبشیر_ مراغه و ارومیه
-عوامل اجرایی و دبیری چندین جشنواره عکس
-کیوریتوری چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی
-کسب مقام کشوری بیش از ۱۵ مورد
-منتخب و راه یافته کشوری و استانی
بیش از ۴۵جشنواره

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید