مهدی اسعدی

مهدی اسعدی

مهدی اسعدی
متولد 11-11-1360
دانش آموخته ی رشته نمایش در هنرستان اقبال آذر و لیسانس کارگردانی از دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز
سابقه کارگردانی:
1. گلن گری گلن راس – بهمن ماه 94 و فروردین 95
2. برهان – دی ماه 98
3. بوفالوی آمریکایی – آذر ماه 96 و مرداد ماه 1401

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید