مهاجران

مهاجران

نویسنده : اسلاومیر مروژک

مترجم :مهرداد خامنه ای

دانلود از :

مهاجران_

در مورد نمایشنامه :

“مروژک” نمایش‌نامه نویس لهستانی در نمایش‌نامه‌های کوتاهش، زندگی در نظام‌های دیکتاتوری را به تصویر می‌کشد؛ جایی که اندیشه جایگاهی ندارد و متفکران و روشنفکران محکوم به فنایند.انسان‌ها چنان به زندگی در این فضا خو گرفته‌اند که آزادی را نیز حس نمی‌کنند. کوته فکران بر همه ابعاد زندگی فردی و جمعی انسان‌ها تسلط دارند و شگفت این که آنان نیز این انقیاد را پذیرفته‌اند. نمایش‌نامه “پلیس” درباره کشوری است که مردم از وضعیت خود راضی‌اند و در زندان تنها یک فرد انقلابی به سر می‌برد، که از کرده خود پشیمان است، حال آن که او نیز توبه کرده، آزاد می‌شود، اما مشکل‌ از این جا آغاز می‌شود؛ اگر زندانی نباشد تکلیف زندان و زندان‌بان و دستگاه پلیس چه خواهد شد؟ نویسنده در نمایش نامه دوم، مفهوم آزادی را به بحث می‌کشد؛ اعم از آن که آزادی چیست و انواع آن کدام است و آیا درونی است یا بیرونی و آیا آزادی درونی کافی است؟، در نمایش‌نامه “کارول” پرسش این است که آدم برای زنده ماندن تا کجا حاضر به مردن دیگران است. در نمایش نامه “بی بی راکت” مفهوم اصلی این است که در این زمانه کار به جایی رسیده که نی نی کوچولو‌ها هم ممکن است کانگستر باشند. در یکی دیگر از نمایش نامه‌ها، نویسنده نشان می‌دهد که چه کسی حاضر است در وضعیت استبداد جان خود را فدای بقیه کند. در نمایش نامه “مهاجران”، نویسنده مشخصا برانسان‌هایی تاکید می‌کند که در وضعیت مهاجرت آزادی‌هایشان محدود می‌شود و مفهوم آزادی به زیر سوال می‌رود. نمایش نامه پایانی نشان‌گر آن است که در وضعیت بحرانی انقلاب، وقتی انقلاب می‌شود چه اشخاصی به سوء استفاده مشغول می‌شوند.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید