منشی صحنه و مدیر صحنه – تمرین اجرای عمومی ( مهلت تا 24 اسفند )

منشی صحنه و مدیر صحنه - تمرین اجرای عمومی ( مهلت تا 24 اسفند )

یک گروه دانشجویی جهت تمرین نمایش خ .میم نوشته آقای میرمیلاد مهدی زاده و کارگردانی آقای دانیال صالح زاده جهت تمرین نمایش فوق برای اجرای عمومی از علاقمندان جهت جضور در بخش مدیر صحنه و منشی صحنه دعوت به همکاری می نماید :

منشی صحنه : خانم ( علاقمند ، آموزش دیده رشته بازیگری )

مدیر صحنه : آقا ( علاقمند ، آموزش دیده بازیگری )

علاقه مندم ...

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید