مارکس و کوکاکولا

مارکس و کوکاکولا

نویسنده : نیلس اسکو

مترجم : اکبر سردوزامی

دانلود از  :

مارکس و کوکا کولا

در مورد نمایشنامه :

نمایشنامه ای کمدی
نمایشنامه ای که پیش روی شماست اولین بار در سال 1981 در تئاتر سلطنتی دانمارک و تئاتر آلبو اجرا شده, به عنوان یکی از نمایشنامه های موفق دانمارک ارزیابی شده است; نمایشی عاشقانه راجع به سیاست, یا برعکس, نمایشی سیاسی راجع به عشق….

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید