سه جلسه تراپی

سه جلسه تراپی

نویسنده : نغمه ثمینی

دانلود از :

نمایشنامه سه جلسه تراپی

در مورد این نمایشنامه :

متن نمایشنامه «سه جلسه تراپی» روایتی است در راستای گفتن و بیان کردن یک مطلب، یا حتی توصیه اجتماعی مهم. نوعی متن هشداردهنده که می‌تواند مخاطب خود را با پرسشی روبه‌رو کند که پاسخش شیوه زندگی او در سپهر عمومی از خانواده تا سیاست است. این نمایشنامه بیش‌تر از رویداد، تضاد، کنش، واکنش و دیگر عناصر درام، شبیه یک روایت تمثیلی با مایه‌هایی فراواقعی است، تا وضعیتی از انواع وضعیت‌های ممکن بودن فرد در جامعه را افشا کند. این به معنای عدم جذابیت و تخت بودن یا سادگی متن نیست. متن مبتنی بر تخیل و دیالوگ‌های پر کششی است، اما برای قصه گفتن یا ساختن یک رابطه شکل نگرفته، بلکه برای بیان یک بیماری جمعی، و ارزشی که رفتار متضاد با آن دارد شخصیت‌هایی را با تیپ‌های متفاوت در برابر هم قرار داده؛ در موقعیت تراپی که حرف زدن و شنیدن تنها شکل اصلی ارتباط در آن است.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید