جشنواره دانشجویی پودس دانشگاه نبی اکرم (ص)

جشنواره دانشجویی پودس دانشگاه نبی اکرم (ص)

بخش های جشنواره :

الف) تئاتر صحنه ای

اجرا مبتنی بر متن

اجرا مبتنی بر فرم

ب) نمایشنامه نویسی

شرایط شرکت در جشنواره :

تکمیل و ارائه فرم شرکت در جشنواره

اصل گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان شاغل به تحصیل

گواهی فراغت از تحصیل ( برای فارغ التحصیلان )

فایل نمایشنامه / اثر ارسالی در محیط pdf

مجوز کتبی از نویسنده یا مترجم با ذکر تاریخ و شماره تماس ایشان

خلاصه نمایشنامه ( چکیده اثر ) در یک صفحه A4

دربافت فرم ها به آدرس ایمیل : podes@ucna.ac.ir

ارتباط با دبیرخانه :

09192591139

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید