تصویر زن در سینمای فرهادی

تصویر زن در سینمای فرهادی

پژوهشگر : افسانه توسلی / زهره بابایی

فصلنامه علمی زن در فرهنگ و هنر ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1400 ، از صفحه 541 – 559

دانلود مقاله  :

تصویر زن در آثار سینمایی فرهادی

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید