تئاتر فیزیکال آن در من

تئاتر فیزیکال آن در من

تئاتر فیزیکال آن در من

نویسنده : رضا باقرپور

کارگردان : یونس ولیپور

بازیگران : رضاباقرپور / مبین حسین زارعی

سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید