بهار ابراهیم زاده ( فیلم و تئاتر)

بهار ابراهیم زاده ( فیلم و تئاتر)

هنرجوی دوره بازیگری

بازی در تئاتر شازده کوچولو

نویسنده : آنتوان دوسنت اگزوپری

کارگردان: جاوید اسماعیلی

بازی در فیلم کوتاه انسان وحشی

نویسنده و  کارگردان : محمد رضا مایی

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید