بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی

بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی

نویسندگان :آبتین گلکار ( استاد یار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس )/ امیر رضا امیری ( دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس )

دانلود از :

بررسی ارجاعات بینا متنی در فروشنده اصغر فرهادی

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید