بررسي نسبت نور، سايه وتاریکی با تئاتر درقبل وبعدازآدولف آپيا

بررسي نسبت نور، سايه وتاریکی با تئاتر درقبل وبعدازآدولف آپيا

محققین : دکتر اسماعیل شفیعی / جلیل خلیل آذر

نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی شماره 41 تابستان 1389 / صفحات 33 – 42

دریافت مقاله :

آپیا

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید