بازی کشتار

بازی کشتار

نویسنده : اوژن یونسکو

مترجم : حسینعلی طباطبایی / داودرشیدی

دانلود از :

بازی کشتار

خلاصه ای از نمایشنامه :

در این نمایش‌نامه، مرگ همواره حضور دارد و به همه حمله می‌کند، درست در جایی که کم‌تر آن را انتظار دارند و حمله، فوری و بیرحمانه است؛ در هر لحظه زندگی‌ها را تخریب می‌کند و بدون وقفه، محضرداران و کارگران، ثروتمندان و فقرا، کارمندان و مردم عادی، میرغضب‌ها و قربانیان را از بین می‌برد و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن بگریزد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید