افسانه های تبای

افسانه های تبای

نویسنده : سوفوکل

مترجم : شاهرخ مسکوب

دانلود :

افسانه های تبای

خلاصه :

کتاب افسانه‌های تبای شامل سه نمایشنامه به‌هم پیوسته و مرتبط است که مراحل پایانی سرنوشت یک خانواده را روایت می‌کند. خانواده‌ای که در شهر تبای حکمرانی می‌کند و از این رو این سه نمایشنامه – ادیپوس شهریار، ادیپوس در کلنوس و آنتیگنه – در یک کتاب گنجانده شده.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید