ارتفاع / داستان خنده ناک دیب ( دو نمایشنامه )

ارتفاع / داستان خنده ناک دیب ( دو نمایشنامه )

نویسنده : زنده یاد حسن حامد

دانلود از :

ارتفاع-داستان خنده ناک دیب

بیوگرافی :

حسن حامد
متولد 1341

حسن حامد نویسنده و نمایشنامه نویس اهل ایران بود. بیشتر عمرش را در مشهد زندگی می کند تا زمانی که همچون بسیاری از تئاتری های شهرستان که عرصه را برای کار کردن تنگ می بینند به تهران مهاجرت می کند. تابستانه، تضاد، مادر، کمکم کن،خسره الدنیا، لبیک، حاجت، طوبی، بازی شبانه، روز یلدا، انگار همین دیروز بود، افسانه زمینی، دردسر برای سوم شخص مفرد، نگهبان چشمه سبز، مثل یک مرد، ارتفاع، سفرنامه دیو و بچه تابستان شماری از نوشته های اوست.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید