آیلین صدیق زنده ( تئاتر )

آیلین صدیق زنده ( تئاتر )

بازی در نمایش مک موردو

کارگردان : میثم پاسبانطوس

خرداد 1403

تئاتر شهر تبریز

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید